Menü

RFID ETİKETİ NASIL ÇALIŞIR ?

RFID veya Radyo Frekansı Tanımlaması, bir entegre devre veya çip üzerinde depolanan bilginin RF spektrumunda enerji kullanılarak fiziksel temas olmaksızın uzaktan okunabildiği bir teknolojidir. Bir RFID sistemi, bir anten üzerinden RF sinyali veren bir okuyucu veya sorgulayıcıdan oluşur. Çip, enerjiyi bağlı bir antenden (RFID etiketi olarak adlandırılır) alır ve RF sinyalini,  RFID anteni üzerinden yanıt vermek için modüle eder, böylece bilgi okuyucuya aktarılabilir.FREKANS

RFID sisteminin çalıştığı birçok frekans aralığı bulunmaktadır. Genel olarak çalışan frekans aralıkları aşağıdaki gibidir.

  • Düşük Frekans (LF, 125 kHz)
  • Yüksek Frekans (HF, 13,56 MHz)
  • Ultra Yüksek Frekans (UHF, 433 MHz, 860-960 MHz)
  • Mikrodalga (2.45 GHz, 5.8 GHz)

Genellikle bu bantlar iletilen güç sınırlı ise bir lisans gerektirmez. Bazı bantlar dünya çapında (HF) kullanılabilirken, bazıları belirli bölgelere özgüdür (ABD, AB ve Japonya’da UHF).

Kapasitif Ve Endüktif

RFID’de kullanılan iki iletişim modu vardır (birleştirilmiş bağlantı)

  • Endüktif kuplaj
  • Kapasitif kuplaj

Endüktif kuplaj, manyetik alan yayan okuyucu içerir. Bir etiket, okuma alanına girdiğinde çip, anten cevabını değiştirecek ve bu da manyetik alan okuyucunun tespit edebileceği bir karışıklıkla sonuçlanacaktır. Bir manyetik alanın gücü, yayıcıdan uzaklaştıkça keskin bir şekilde düşer, dolayısıyla endüktif sistemler doğal olarak kısa aralıktadır. HF’deki operasyon modudur.

Kapasitif  kublaj  elektromanyetik dalga yayan okuyucuyu içerir. Bu dalga bir etikete çarptığında çip, anten radar kesitini, çip üzerindeki bilgileri içeren  yansıyan sinyal okuyucu tarafından tespit edilebilecek  şekilde değiştirecektir. Bu, UHF ve mikrodalga bölgesinde birincil operasyon şeklidir.


                                                     UHF RFID Depo Takip Sistemi    

  

Aktif Ve Pasif

RFID etiketleri, nasıl çalıştırıldığına bağlı olarak aktif veya pasif olarak adlandırılır. Aktif etiketler pil ile çalışır ve aktif olarak bir sinyal iletir. Aktif etiketler en uzun okuma Aralığına (~ 100 metre) sahiptir. Pil ve verici maliyeti nedeniyle en pahalı olanlardır.

Pasif etiketlerde etiket üstü güç kaynağı yok. Çipi harekete geçiren enerji, RFID okuyucudan gelen dalgadan elde edilir. Pasif etiketler, aktif etiketlerden önemli ölçüde daha ucuzdur ve genel olarak önemli ölçüde daha az okuma aralığına sahip olacaktır.

Üçüncü bir etiket sınıfı yarı aktif veya batarya destekli pasif (BAP) etiketlerdir. Bu etiketler bir batarya içerir. Böylece çipin her zaman açılması için yeterli enerjiye sahip olacaktır ancak aktif bir vericisi yoktur. Pasif bir etiketin okuma aralığı üzerindeki sınırlayıcı faktör, genel olarak çip için yeterli güç sağladığından BAP etiketlerinin, batarya nedeniyle daha yüksek maliyet ve sınırlı bir yaşamda olmasına rağmen pasif etiketlerden daha geniş bir aralığı vardır.

Özel Metal RFID Etiketi

UHF frekanslarında, çoğu RFID etiketi standart bir dipol anten tasarımında bir varyasyondur. Anten mikroçipe iyi bir “eşleşme” sağlamak için tasarlanmıştır. Anten tarafından yakalanan çip düzgün bir enerji akışı sağlar. Ne yazık ki dipol anten performansı civardaki malzemelerin elektromanyetik özelliğinden çok etkileniyor

Bu problem metal yakınlarında daha da çok artar. Metalin varlığı antenin özelliklerini değiştirecek, böylece artık iyi bir “eşleşme” olmayacak ve çipe güç akmayacak, etiket okunamayacak hale gelecektir. Bu problemi aşmak için etiket üreticileri tarafından metal yüzeylerden ayrılabilen özel etiketler üretildi.
 

UHF RFID Etiketlerini,  UHF RFID Antenlerini ve UHF RFID Okuyucularını, kendi özgün tasarımıyla ve yazılımıyla tamamen yerli kaynaklar kullanarak bünyesinde bulunan Türk mühendisleri tarafından imalatını yapıp verimli ve kaliteli işletme yönetiminde öncü firma olan Barfas Auto ID, Endüstri 4.0 sanayinin dijital dönüşümünde kendini geliştirerek kalitesiyle başta İstanbul, İzmir,  Ankara,  Bursa,  Adana ve Gaziantep olmak üzere tüm ülkenin teknolojik gelişimine katkı sağlamaktadır.